EKST

EKST

MTÜ Eesti Klavessiinisõprade Tsunft on asutatud 2000. aastal. Tsunft ühendab professionaalseid klavessiinimängijaid ning erinevate elualade inimesi, kes klavessiinimuusikat armastavad.

Igal paarisaastal korraldab Tsunft rahvusvahelist klavessiinifestivali, kus lisaks omamaistele mängijatele on fookus maailmanimega klavessinistidel. 

Viisteist aastat on Tsunfti ja Vanalinna Hariduskolleegiumi koostöös aset leidnud ajaloolisele interpretatsioonile pühendatud suvine klahvpilli- ja orkestrilaager, kuhu tulevad oma oskusi lihvima ja täiendama Eesti noorimad muusikud.

Igapäevaselt tegelevad Tsunfti klavessiinimängijatest liikmed kontsertide, loeng-kontsertide ning meistrikursuste korraldamise ja andmisega Eestis ja väljaspool, ning klavessiinimängu õpetamisega erinevas vanuses ja tasemel mängijaile Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Viljandis.

Klavessiinisõbraks saad hakata, saates meile vabas vormis kirjutatud ja (digi)allkirjastatud e-posti teel. Liikmemaks on 7.-€ aastas. Liikmestaatus annab õiguse sooduspiletitele Tsunfti poolt korraldatavatel kontsertidel ja Klavessiinifestivalil.

Meie tegevust saab toetada igaüks sõltumata liikmelisusest, tehes annetuse meie arveldusarvele. Annetustest laekunud raha läheb paarisaastatel toimuva Klavessiinifestivali korraldusfondi.